Verksamhet & pedagogik

Verksamheten bygger på ett utforskande arbetssätt som utgår ifrån barnens erfarenheter och intressen och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.

Genom ett utforskande förhållningssätt blir barns frågor och hypoteser synliga och kan på så sätt utgöra grunden för verksamheten. Pedagogisk dokumentation fungerar som motor i verksamheten och leder till att verksamheten omskapas i syfte att utmana barnen vidare i lärandet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik